Politika Özeti "İletisim"

Politika özeti

SheepNet, Kasım 2016’da Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı tarafından finanse edilerek başlayan bir projedir.

Üç politika mesajı için üç kilit mesaj geliştirilmiştir:

 

1) İletişimi ve teknoloji transferini geliştirmek

2) Etkin tematik ağlar için destek ağı

3) Koyunculuk sektörü için yenilik ve teknoloji destekleri

Bu belge 1. anahtar mesajı ve tavsiyeleri sunmaktadır.

Publish Date
Kaynak Ülke