Kuzu doğum ağırlığı yönetimi

ROMANYA ÇÖZÜMÜ

KONU: Kuzu doğum ağırlığı

Çözüm adı: Yaşama gücünü artırmada kuzuların doğum ağırlığının yönetimi

Ülke: Romanya

Süt ve/veya et koyunları: Süt ve et 

Bilgi Kaynağı: Bilgi, Endüstri

Çözüm seviyesi: 

X

Bilgi verici

X

Uygulanabilir

 

Henüz test edilmiş

 

Amaç: Kuzularda yaşama gücünün artırılmasında kuzu doğum ağırlıklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Tanım:

 • Kuzu doğum ağırlığının yaşama gücü üzerine önemli derecede etkisi vardır ve kalıtım derecesi 0.35-0.40 arasında olduğundan seçim özelliği olarak kullanılabilir.
 • Kuzuların doğum ağırlığı, gebelik esnasındaki beslenmeden ve ırka bağlı faktörlerden etkilenir.
 • Kuzular için optimum doğum ağırlığı o ırkın yetişkin bireylerin ağırlıklarına bağlıdır ki kuzular için ideal doğum ağırlığı 3.5-4 kg dır
 • Büyük kuzular sorun teşkil etmektedir. Zor doğum ve distosiye neden olur. Bu durum çoğunlukla büyük et ırklarının küçük ırklarla melezlenmesi sonucu ortaya çıkar.
 • Doğum ağırlığı düşük olan kuzular üreme için saklanmamalı ve koyunlar sürüden ayıklanmalıdır.
 • İkiz ve üçüz doğan kuzular, tekil olarak doğanlara oranla genellikle %20-40 az vücut ağırlığına sahiptir.
 • Yetiştiriciler, geç gebelikteki besleme yönetimini değerlendirmek ve gelecek yıl hakkında karar almak için doğan kuzuların %20-30'unun doğum ağırlıklarını kaydetmelidir.

Beklenen Faydalar: Düşük doğum ağırlıklarından kaynaklanan kuzu ölümlerinin azalması.

Önkoşullar ve/veya sınırlamalar (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman vb.)

Bilimsel temel:

 • Fraga et al., 2018; 
 • McCoard et al., 2017; 
 • Everett-Hincks et al., 2014.

 

 1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-daha düşük ölüm oranı

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu? 

Evet

Sistemi detaylandırın 

Cavap hayır ise- hangi sistem 

 

Et ve süt

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100/kuzu

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50/kuzu

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Hayır

 1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

 

 

 

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? 

≥1hafta

 

<1 gün

1 gün-

1 hafta

≥1hafta

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var? 

1

 

 

 

 

 

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

≥1hafta

Hemen

<1 gün

1 gün-

1 hafta

≥1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır? 

 

Kuzuların ağırlıklarının tartılması için teraziler

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı 

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı? 

 Evet

 

 

 

 

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var? 

 1 günlük çalışma

 

 

 

 

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı?  

 Hayır

 

 

 

 

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı? 

 Hayır

 

 

 

 

 

Publish Date
Kaynak Ülke