Koçun Aşıma Hazırlanması

T&T Italya

 

Koçun aşıma optimal hazırlanmasının iyi doğurganlık sonuçları sağladığı iyi bilinmektedir. 

Çiftleşme mevsiminden iki-üç ay önce aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. 

-Üreme organlarının veteriner tarafından kontrolü: testis, penis ve trans rektal ekografi ile üretral ampul bezleri;
- Özellikle yeni bir koç satın alırsanız veteriner semen değerlendirmesi: Koç kızgın bir koyuna atlasın 
ve sonra spermi bir spekulum ile vajinadan toplayın, (1:1) ticari semen ortamı (Ovixcell) ile 
seyreltin ve mikroskopla değerlendirin;
-Koçun libido değerlendirmesi: Koç bir kızgın koyuna yaklaşsın ve cinsel davranışlarını gözlemleyin,
-Rasyonun ayarlanması için vücut kondisyon skorunun değerlendirilmesi;
-Mümkünse, veterinerden parazit kontrolü için dışkı örneği almasını isteyin;
- Tırnakların kontrolü: çiftleşme döneminden birkaç hafta önce kesin;
- Erkekleri dişilerden (çiftleşme döneminden 8 hafta önce) ayırın görme, işitme ve kokudan uzak, ayrı bir yerde izole edin.
Bu protokolün başarısının önkoşulları şunlardır: 
erkek izolasyonu, erkek ve semen değerlendirmesi konusunda yeterli uzmanlığa sahip teknisyen
ve veteriner hekimler. 
Protokolü sınırlayan unsur veteriner kaynaklı maliyetlerin artmasıdır.
Publish Date
Kaynak Ülke