Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, România

usamvbt

Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din

Timișoara/ Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT) este o instituție de stat pentru educație superioară (universitate) localizată în Sud Vestul României, în regiunea Banat (website: http://usab-tm.ro). Are 6 facultăți Agicultură, Horticultură, Management Agricol, Medicină Veterinară, Zootehnie și Biotehnologii, Tehnologia Produselor Alimentare. Strategia de cercetare și principalele teme de cercetare sunt armonizate cu obiectivele programelor Horizon 2020. Ariile de cercetare relevante pentru SheepNet includ securitatea alimentară, bunăstarea animalelor, prevenirea și controlul bolilor. Conform ultimului raport public, universitatea a implementat 337 grantului cu finanțare naționale, din care 108 cu parteneri din industrie, 36 de grantului internaționale. USAMVBT deține trei ferme experimentale (bovine, ovine – 300 de oi matcă, pasări, cai și pești). USAMVBT oferă 22 de programe de studii, 26 de programe de master, precum și programe doctorale in 5 domenii științifice. În prezent sunt 6000 de studenți înscriși în programe de studii (licență și masterat) și 260 de doctoranzi și postdoctoranzi. Personalul de predare și cercetare constă din 335 de angajați cu normă întreagă.

Dr. Dinu Gavojdian