VKS İzlemek için Nöbetçi Koyunların Kullanımı

Tip and trick Romanya

Özellikle uzun yünlü koyunlarda otlatma sırasında vücut kondisyon skorunu izlemek için sürü içinden nöbetçi/örnek koyunlar kullanılabilir.  Çiftliklerde yetiştirilen daha hassas ve talepkar 4-6 koyunun  Merinos vs gibi koyun ırklarının karşılaştırılmasına dayanır. İşletmelerde düşük besleme şartlarında daha zorlu ve hasas ırklar Turcana yada Tsigai gibi  koyun ırkları hızlı bir şekilde vücut kondisyonunu kaybedebilir. Bu olumsuz durumu takip edebilmek ve olası önlem alabilmek ve gerektiği şekilde davranabilmek için yılda iki kez bu yöntem “alarm eşikleri” şeklinde kullanılabilir. Bu sistem ekstansife dayalı işletmelerde, daha düşük yemleme modeline sahip işletmelerde, koyunların kondisyon skoruna göre gruplandırılmadığı işletmelerde kullanımı tavsiye edilir.

Publish Date